torsdag 22 juni 2017
img0

Hälsokost Fodertillskott Kosttillskott

samlingsbild3

 Välkommen till PEGAMO!   

OBS! Under resten av innevarande år så använd inte mailkontakten under vår flik "Kontakt" utan kontakta oss via
er direktmail till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 Vi producerar och marknadsför produkter för Djur & Människor och vi på Pegamo AB välkomnar Dig till vår hemsida!
Tanken med denna hemsida är inte bara att informera Dig om våra produkter MSM, Glukosamin, Kolloidalt Silver, Salvor & Lotion etc. utan även försöka upplysa Dig,
som besökare, vad kost- & mineraltillskott är och varför vi idag kompletterar vår dagliga kost med mineraler och vitaminer som vi förutsätter skall finnas på tallriken.


Först ett meddelande från vår leverantör och producent

ION Silver AB

 Massmedia återger felaktigt Läkemedelsverkets beslut

Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsföra kolloidalt silver i produkten Ionosil.
Läkemedelsverkets beslut påverkar på inget sätt tillverkningen eller försäljningen av Ionosil, kolloidalt silver.

Läkemedelsverkets beslut baseras på verkets samlade bedömning, har Läkemedelsverkets talesman sagt. Om en myndighet gör en bedömning
så utgör det i sig godtycke och godtycke utgör ett brott emot grundlagens regeringsform. Läkemedelsverkets beslut strider emot grundlagen och är
således olagligt. Läkemedelsverkets beslut baseras inte alls på hur Ion Silver AB har agerat utan på hur Läkemedelsverket anser att Ion Silver AB
skulle ha agerat.

Verket har i sitt beslut inte pekat på någon enda faktisk omständighet i marknadsföring som företaget Ion Silver AB skulle stå för och således saknar
Läkemedelsverkets beslut saklig grund. Det finns inga marknadsföringsmässiga insatser från Ion Silver AB som har specificerats i Läkemedelsverkets
beslut. En myndighet är skyldig att på ett klart och otvetydigt sätt motivera sitt beslut utifrån faktiska omständigheter – alltså, utifrån enskilda bevis.

Det finns inga anklagelsepunkter som överhuvudtaget är specificerade i Läkemedelsverkets beslut, ett beslut som även baseras på hypotetiska antaganden,
något som även det strider emot den högsta formen av svensk lagstiftning, nämligen vägledande domar i svenska överrätter (domstolar). Insinuationer
och åsikter kan inte beaktas som rättslig grund.

Läkemedelsverket ”anser” att privatpersoner som arbetar på eller sitter i styrelsen för Ion Silver AB inte har rätt till privatliv och ej heller skulle ha rätt till
någon yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Läkemedelsverket ”anser” att företagets VD, Anders Sultan
med flera i företaget, inte får yttra sig privat om Ionosil, kolloidalt silver och dess hälsobefrämjande effekter. Läkemedelsverket verkar således för censur av
privatpersoners yttranden och ett totalt inskränkande av den mänskliga rättigheten att få yttra vad man vill och förmedla/vidarebefordra sådant som man har
fått ta del av via andra individer.

I massmedia har det sedan den 9 juni skrivits en hel del om Läkemedelsverkets beslut. Olyckligtvis så felciteras Läkemedelsverkets besluts innebörd.
Ionosil är inte stoppat och produktionen av Ionosil (kolloidalt silver) kommer att fortsätta som vanligt och medlet kommer att säljas och marknadsföras
som vanligt – som ett vattendesinfektionsmedel som är ägnat att användas för att neutralisera bakterier, virus, svamp och parasiter.

All den vetenskapliga forskning som finns publicerad om kolloidalt silvers övriga effekter, såväl utanför som inuti kroppen och alla de tusentals användarberättelser
som visar på kolloidalt silvers effekter, visar att svensk, nationell läkemedelslagstiftning, om att det i marknadsföring skulle vara förbjudet att påtala specifika
hälsoeffekter på diverse sjukdomar, är vansinnig och olaglig sett ur ett internationellt perspektiv inom Europa. Det stöds av att Europadomstolen för skydd av de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR) i domstolsmål har fastställt att yttrandefriheten går före nationell lagstiftning och att det till och med är
tillåtet att annonsera (marknadsföra) utifrån publicerad forskning i erkänd, internationell litteratur.

Således skulle Ion Silver AB, med stöd av Europarätten, kunna marknadsföra Ionosil med hälsopåståenden baserade på publicerade vetenskapliga studier.
Nu gör Ion Silver AB inte det och har inga planer på att göra det men företaget vill understryka att denna möjlighet finns och är lagfäst på europanivå.

Att Läkemedelsverket försöker att inskränka yttrandefriheten för ensklida personer, är i sig alarmerande. Ion Silver AB kommer aldrig att agera för att någon individs
yttrandefrihet inskränks – tvärtom!

Läkemedelsverkets beslut kommer inom kort att överklagas och drivas som en förvaltningsdomstolsprocess, vilken ytterst baseras på ECHR

Lite mer läsbart kring detta:

Canal Second Opinion skriver om hur media misstolkar beslutet:

 http://2op.se/2015/06/09/lakemedelsverket-det-ar-inte-forbjudet-att-salja-kolloidalt-silver/

Newsvoice likaså:

 http://newsvoice.se/2015/06/09/jonas-sandstedt-lakemedelsvarlden-sprider-felaktiga-rykten-om-forsaljningsforbud-av-kolloidalt-silver/

Med vänlig hälsning,
Anders Sultan, VD Ion Silver AB

 

 Så vill vi uppmärksamma Dig på två nya produkter vi precis introducerat.
   

Humiforte - Ny produkt

Vi introducerar nu en ny produkt - Humiforte. Ett kosttillskott direkt från
naturen innehållande bl.a. Humussyra och Fulvosyra.
Finns tillgängligt i burk om 120 vegetariska kapslar.humiforte4

 Vad vetenskapen känner till om fulvo- och humussyra
Humusämnen (HS) är komplexa och heterogena blandningar av polydispersa material som bildas i mark, sediment och vattendrag av biokemiska och kemiska reaktioner under förfall och omvandling av rester av växter och mikrober (en process som kallas humifiering). Växtlignin och dess nedbrytningsprodukter, polysackarider, melanin, proteiner, lipider, nukleinsyror, fina kolpartiklar, etc. är viktiga komponenter som deltar i denna process. Humusämnen är inblandade i många processer i mark och vattendrag: t.ex. jordvittring, växtnäring, pH-buffring, spårämnenas rörlighet och toxicitet, biotillgänglighet, nedbrytning och transport av hydrofoba organiska kemikalier, bildning av desinfektionsbiprodukter vid vattenrening samt heterotrof produktion i vattenbaserade ekosystem. Följaktligen har humusämnen fått uppmärksamhet från forskare inom en rad olika områden.
I våra kroppar visar forskning och studier att humus- och fulvosyra bland annat kan ha följande effekt: 

 • Ökad energi.
 • Stödjer sköldkörteln.
 • Förbättrar immunförsvaret.
 • Förbättrar cirkulationen och syresätter blodet.
 • Stödjer minnet och hjärnans funktion.
 • Ökad uthållighet.
 • Stödjer enzymproduktionen och fungerar som en katalysator för enzymreaktioner.
 • Stödjer hormonproduktionen.
 • Ökar upptaget av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.
 • Upprätthåller optimal alkalinitet och balanserar pH-värdet i kroppen.
 • Binder, avgiftar och neutraliserar kroppen från olika toxiner såsom pesticider och giftiga metaller.
 • Skyddar mot oxidation. Är en kraftfull antioxidant.
 • Bryter ner näringsämnen i mindre partikelstorlek. Sänker näringsämnenas molekylärvikt.
 • Ger kroppen rätt förutsättning att effektivare absorbera vitaminer och andra näringsämnen.
 • Stödjer tymuskörteln.
 • Förser kroppen med livsviktiga elektrolyter.
 • Balanserar cellmiljön och ökar på cellmembranens permeabilitet (genomsläpplighet).
 • Reparerar och underhåller cellerna.
 • Stödjer tillväxt och metabolismen.

Vill du veta mer om humus- och fulvosyra, så finns det mängder av material på Internet. Bland annat denna organisation:
IHSS, International Humic Substances Society: http://www.humicsubstances.org/ 

Silverlinement - ny produkt

 silverlinementEn ny produkt från ion Silver är ett silverlinement

Detta silverlinementet är tunnflytande och lätt att arbeta in i pälsen Det är en ren naturprodukt som innehåller ett antal väl beprövade ingredienser. Innehåller: Kolloidalt silver, Emuolja, MSM (naturligt svavel), Glukosaminsulfat, E-vitamin, eteriska oljor av Eukalyptus, Kajaput och Tuvvaktelbär, Arnika och Glycerol. Finns i både 100ml och 250ml flaskor

 


Varför närings- och kosttillskott?   
Vi lever idag i en värld av massproduktion inte bara av konsumtionsvaror utan även av mat.
Vi drar näring och mineraler ur marken i en takt som inte medger att den fylls på underifrån av nya mineraler. Vi ersätter istället de gamla mineralerna i markerna med gödsel av typen Kalium, Kväve och Fosfor - var skall grödan hämta de andra 50-60 mineraler de behöver ifrån?
Du måste snart ställa Dig frågan hur Din kropp ställer sig till en mer och mer utarmad kost. Vi vet att mängden av vitaminer och mineraler har halverats i frukt och grönsaker. Mineraler och vitaminer som är och har varit livsviktiga för oss under miljoner av år under evolutionens gång.
Varför blir vi mer och mer intoleranta/allergiska mot ämnen som tidigare varit en naturlig del i vår kost?
Varför ökar antalet hjärt/kärlrelaterade sjukdomar - VARFÖR MÅR VI SÄMRE? 

Vi har en Läkemedelsindustri i världen som säger sig värna om människans väl och ve och som producerar en uppsjö läkemedel. Läkemedel som många gånger bara dövar smärtan men inte botar din åkomma. Läkemedel som kräver lika många läkemedel mot biverkningarna av de första och som sakta men säker bryter ner våra kroppar.
Visst, många läkemedel är av godo men lika många är skadliga eller onödiga.
Vi ser och hör seriösa forskare som kämpar för att få gehör för det faktum att "du blir vad du äter”
Många är de studier som gjorts föra att påvisa effekterna av dålig kost dvs. näringsfattig kost.
Varför ta syntetiska mediciner mot symptomen från näringsfattig kost när det helt enkelt är så att Du måste börja äta rätt.
Äta rätt är mer kostsamt för plånboken än att “äta fel” men vad tror Du medicinerna kostar efter en längre tids felaktig diet???

På denna sida kommer Du att hitta information och länkar till oberoende forskning och studier.
Du kommer att kunna bilda Dig en egen uppfattning om vår kost, våra sjukdomar och styrkan hos Läkemedelsindustrin. Glöm inte att Läkemedelsindustrin har, jämte krigsindustrin, världens skickligaste lobbyister. De får de flesta politiker i världen, inklusive våra egna, att springa deras ärenden.

Bäste besökare, som Du kanske märkt så kommer det ständigt lögnaktiga och uppsåtliga påhopp på Kolloidalt silver. Påhoppen styrs i grunden av en industri som i silver ser ett hot mot sitt profit. Ta Dig därför tiden att läsa igen informationen i bifogad länk: http://www.ion-silver.com/silver-balanserat.html som ger dig en "mer nyanserad bild om silver".
Informationen är diger men om Du verkligen vill få en helhetsbild av silver, på ett objektivt sätt, så ta Dig den tid som behövs för att bredda Din kunskap i ämnet! 

 

samlingsbild4
 

 


Vi tillhandahåller även Bokebergs hela sortiment 

Inklusive de populära och omtalade produkterna för hästar: Karledssalva & Kronrandsalva 

 Nu hos en och samma grossist  

 

 


    

Återförsäljare sökes!

Vi söker fler återförsäljare som önskar arbeta med vårt produktsortiment!
Idag är det ca 700 partners till oss som arbetar med vårt sortiment i Skandinavien.
Bland vår ÅF hittar du Ridsportbutiker,
Hälsokostbutiker, Veterinärer, Homeopater,
Terapeuter, Kineseologer mm. mm.

För att bli ÅF till oss skall du ha någon form av firma med F-skattsedel.

Anmäl ditt/ert intresse under
Klicka härså återkommer vi till dig/er
efter sedvanlig granskning.