Produkter för Djur

 alavism

MSM är klassat som ett fodertillskott hos jordbruksverket.
Vi påstår inte att produkten har några andra egenskaper än att det är ett fodertillskott.
Med hänvisning till yttrandefriheten kan vi dock förmedla information om andras erfarenheter både vad gäller den forskning som bedrivits kring ämnet,
samt de personliga erfarenheter som användare världen över gjort av ämnet. Vi gör dock inga sådana kopplingar till vår produkt Alavis MSM. 
Genom att studera ämnet kan du själv bilda dig en uppfattning om hur ämnet fungerar.
Då den svenska lagstiftningen förhindrar oss att säga något annat än att MSM är ett fodertillskott, så gör vi inte det. Däremot så förmedlar vi nedan, under
åberopande av yttrandefrihetslagen, information om erfarenheter och studier av MSM från världens alla hörn. Detta är alltså generell information som inte
är knuten till våra produkter.

MSM, GER DIN HÄST ELLER HUND KRAFT OCH RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KUNNA TRÄNA OCH PRESTERA BÄTTRE!
MSM - MetylSulfonylMetan, är ett naturligt svavelbaserat ämne. Organiskt svavel är en viktig byggsten i kroppens produktion av aminosyror, proteiner,
enzymer, hormoner och immunoglobulin. Organiskt svavel är något som finns i varenda cell i våra kroppar. Faktum är att det är kroppens åttonde mest
förekommande ämne, i vikt räknat - och det är en viktig beståndsdel i proteinen kollagen och keratin som bygger upp bla brosk, senor, hjärna, bindväv,
muskler, skelett, päls och hovar. Organiskt svavel är med andra ord en av de viktigaste komponenterna för en frisk och välfungerande kropp.
Får inte kroppen tillgång till svavel i den omfattning den behöver, så kan bristsymptom uppstå. Genom att komplettera kosten med MSM, så f
yller du på hästens svavelförråd och du får en piggare och mer välmående djur. MSM är ett naturligt förekommande ämne ute i naturen. Det finns i bla mjölk och gräs.
Tyvärr så förstörs det vid torkning och upphettning. 

Vårt Alavais MSM finns i förpackningar om 200g, 500g, 1000g samt 25kg tunna

ALAVIS MSM - Lika viktigt för våra vänner i naturen

Alavis MSM kan med fördel användas av de flesta djur. De största och mest vanliga användarna är hästar och hundar, men även andra djur som t ex kor kan dra nytta av ämnet.
MSM ger kroppen tillskott av metyl och organiskt bundet svavel.
Alavis MSM finns att köpa i en enkilosförpackning. Produkten innehåller rent MSM-pulver som blandas direkt i djurets mat eller vatten. Du kan även blanda det i en salva o
ch applicera på kroppen. Du kan också göra en spray utav en del MSM-pulver blandat med sex delar vatten.
Ett kilo räcker ca en och en halv månad till en häst. Alavis MSM innehåller 100% ren MSM.

MSM är klassat som ett fodertillskott hos jordbruksverket.
MSM, GER DIN HÄST ELLER HUND KRAFT OCH RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KUNNA TRÄNA OCH PRESTERA BÄTTRE!
MSM - MetylSulfonylMetan, är ett naturligt svavelbaserat ämne. Organiskt svavel är en viktig byggsten i kroppens produktion av aminosyror, proteiner, enzymer, hormoner och
immunoglobulin. Organiskt svavel är något som finns i varenda cell i våra kroppar. Faktum är att det är kroppens åttonde mest förekommande ämne, i vikt räknat - och det är
en viktig beståndsdel i proteinen kollagen och keratin som bygger upp bla brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, päls och hovar. Organiskt svavel är med andra ord
en av de viktigaste komponenterna för en frisk och välfungerande kropp. Får inte kroppen tillgång till svavel i den omfattning den behöver, så kan bristsymptom uppstå.
Genom att komplettera kosten med MSM, så fyller du på hästens svavelförråd och du får en piggare och mer välmående djur. MSM är ett naturligt förekommande ämne ute i naturen.
Det finns i bla mjölk och gräs. Tyvärr så förstörs det vid torkning och upphettning. Man räknar med att en häst som går på grönbete får i sig ca 1-2 gram MSM om dagen.
Får hästen ensilage däremot, får den i sig väldigt lite MSM - eftersom ämnet förstörs vid torkningsprocessen. När hästen får tillskott av MSM så kan kroppen reparera sig själv
och den vägen hålla sig friskare. Hästen får dessutom en förbättrad cirkulations- och syreupptagningsförmåga. Det leder i sin tur till att mjölksyratröskeln förskjuts avsevärt.

Många sjukdomssymptom och därmed givna diagnoser kan t.ex. även bero på allvarliga mineralbrister hos däggdjuret beroende på undermålig kost, dålig
upptagningsförmåga i tarmsystemet. Här är en lista på olika symtom som häst och hundägare världen över, upptäckt bero på brister i tillgång för djuret av svavel och/eller metyl
:
Muskelvärk.
Reumatiska problem.
Allergier. Pollenallergi samt olika födoämnesallergier.
Astma
Lungsäcksinflammation och andra problem med lungorna.
Ryggvärk.
Dålig sårläkning.
Nedsatt immunförsvar.
Parasitsjukdomar. 
Hovproblem. Hovförlamning, fång, hovröta, spatt och hovledsinflammation.
Spruckna hovar. 
Magproblem. Matsmältningsproblem och magsår. Förstoppning och diarréer.
Dålig återhämtar träning.

Då MSM faktiskt har förmågan att tränga genom det översta hudlagret, så kan man blanda MSM i en salva och applicera på pälsen.

Studie visar att hästar som får MSM blir uthålligare och mår bättre
I en studie utförd av den välkände veterinären Ronald D. Riegel, konstaterar man att den grupp av hästar som dagligen fått 20 gram MSM i kosten, allihop sänkt sina
träningstider på bana med i snitt 2,6 sekunder. Hästarna blir mer träningsbenägna och återhämtar sig snabbare efter träningen. Hästarna höjer sin mjölksyratröskel
markant vilket leder till att de får en helt annan uthållighet på banan. Egenskaper som dessa har lett till att många av de stora stallen inom trav- och galoppsporten
fått upp ögonen för ämnet och med gott resultat ger sina hästar MSM som tillskott.
Läs hela studien här:
http://www.ion-silver.com/docs/Alavis_Racehorse_Study.pdf

Doseringsanvisning för hästar:
Se inte doseringsanvisningen som något du måste följa blint. Du kan mycket väl experimentera själv. Ju högre dos desto snabbare resultat brukar man få. MSM är ett av
naturens ogiftigaste ämnen och man har konstaterat att det är lika ogiftigt som vatten. Man måste komma upp i doser om flera kilo per dag, innan en häst skulle börja
må dåligt av dosen. Första tio dagarna ger du hästen 40 gram per dag, sedan 20 gram om dagen fortsättningsvis. En ponny som är mindre, ger man en något mindre dos.
Beräkna ungefär 30 gram under de första tio dagarna, sedan 15 gram om dagen.
MSM är ett mycket väldokumenterat ämne. MSM har studerats noggrant under ca tjugo års tid. Det är ett i kosten och i kroppen förekommande ämne, som både människor
och djur mår bra av att få som kosttillskott.

MSM för hundar och katter:
Hundar och katter får många gånger problem med rörelseapparaten. Genom att få tillskott av biologiskt användbart svavel i form av MSM, så kan djurens kroppar i högre
grad än tidigare utföra underhåll och reparation av kroppen. Gamla orkeslösa hundar och katter som uppvisar tydliga symtom på förslitningar blir på kort tid piggare och mer rörliga.
Dosering: En hund eller katt som väger mindre än tio kilo, rekommenderas ta 250-500 mg MSM per dag. Om djuret väger mellan tio till tjugo kilo, så rekommenderas
500-750 mg MSM per dag. En hund som väger tjugo till trettio kilo ska ha 750-1250 mg. Väger hunden trettio till fyrtio kilo så rekommenderas 1250-2000 mg MSM per dag.
En hund som väger mer än fyrtio kilo ska ha 2500-3000 mg MSM per dag. 1000 mg motsvarar ett gram vilket motsvarar ett kryddmått ungefär.

Kor har problem med klövarna
Svenska kor har problem med klövarna. I en ny studie av 5000 västsvenska kor hade 72 procent någon form av skador på klövarna. De skador vi ser orsakas ofta av att
korna står i en dålig miljö. Då ser man oftast eksem eller man ser klövröta, det vill säga bortfall av klövhhorn, eller att de påverkas av fång, en inflammation av läderhuden
inne i klövkapseln. MSM tillför kroppen det biologiskt aktiva svavel som behövs för att klövarna ska kunna byggas om i tillräcklig omfattning för att undvika dessa besvär.

MSM, naturlig näring - ingen medicin
Kom ihåg att MSM bara är ett kosttillskott och alltså inte är någon medicin. MSM påverkar inte annan medicinering, det finns inga kända kontraindikationer.

Broschyr

alavis_brochure


Här kan du kika i Caroldwoods egen broschyr över Alavis
MSM (för övrigt samma MSM som Lignisul - MSM)

Vi är ledsna att vi bara kan presentera den på engelska.

Carolwood Alavis Broschyr: Hästar & Hundar MSM i PDF-format

Du behöver Acrobat reader för ovanstående broschyr. Ladda hem Acrobat reader för PDF från Adobe

 

 

 

 

Eftersom vi har ett större antal produkter där vi valt använda den fantastiska oljan från EMU-strutsen följer nu en lite introduktion för dig beträffande denna animaliska
olja med så fantastiska egenskaper.

Vad är det för speciellt med emuolja?
Emuolja är en animalisk olja som kommer från emun - en australiensisk släkting till den afrikanska strutsen. Den finns i vilt tillstånd endast i Australien, men föds
numera upp runt om i världen för det röda, kolesterolfattiga köttets och de starka, vackra skinnens skull.
I tusentals år har emun varit oumbärlig för Australiens urbefolkning. Emun gav dem kött, läder och en undergörande olja. Man har funnit 40000 år gamla grottristningar
där emun funnits med som en symbol för liv och välfärd.
Det finns uppgifter om att emun är ett av världens äldsta landdjur. Det lär ha funnits här för 80 miljoner år sedan. Om dessa uppgifter stämmer har den levt samtidigt
med dinosaurierna som dog ut för c:a 64 miljoner år sedan. Oavsett om uppgifterna stämmer eller ej, känner vi som dagligen har kontakt med emuer, att det är en mycket
speciell sorts fågel. De är ofta mycket aggressiva - inte mot människor men mot andra emuer av samma kön - speciellt under parningstiden.
Detta kan, om man inte skiljer djuren åt, resultera i skador. Det intressanta är emellertid hur otroligt snabbt dessa skador läker.
I Australien och USA, där emuoljan de senaste årtiondena rönt stor uppmärksamhet, hävdar man att den har en mängd terapeutiska egenskaper.
Där bedrivs det forskning och görs kliniska tester for att försöka utröna vad det är som ger emuoljan dessa unika egenskaper. En del forskare anser att det ar
någon sterol eller likartat ämne som bland annat gör emuoljan inflammationshämmande. Andra forskare tror att det beror på emuoljans speciella fettsyresammansättning.

Att det inte bara beror på att emuoljan innehåller enkel- och fleromättade fettsyror har man visat genom försök där man dels använt emuolja som visade sig vara
antiinflammatoriskt jämfört med kycklingfett (som också innehåller enkel- och fleromättade fetter). Kycklingfettet gav ingen reaktion alls.
Några av emuoljans fördelar ligger i dess påfallande likhet med de naturliga fetter som finns i vår hud. (Enligt en rapport av Dr. Leigh Hopkins AEA News 1997).
Detta hudens oljeskikt benämns ofta som "sebum" och består till stor del av fettsyretriglycerider.
Möjligheten för oljor att tränga genom huden beror till stor del på storleken på molekylerna. Eftersom medelstorleken på emuoljans molekyler mycket liknar de som
finns i mänskligt sebum, tränger emuoljan genom de översta cell-lagren och transporterar triglycerider till receptorer på cellväggarna i de djupare liggande hudlagren.

Korrekt behandlad emuolja består till största delen av enkelomättade fettsyror och dessutom c:a 20% fleromättade fettsyror. Den är fullständigt fri från fosfatider.
Mänsklig hud är fosfatfattig och "skyddar sig" mot allt som innehåller fosfor. Forskare tror att just avsaknaden av fosfor i emuoljan gör att den penetrerar mänsklig hud så lätt.
En studie gjord vid Bostons universitet (Dermatology Department Dr. M Holliek, M.D. Ph.D 1995) visade att emuolja ökade hudens tillväxt och ökade hudtjockleken
hos möss som behandlades med emuolja, jämfört med en kontrollgrupp som behandlades med majsolja. Man noterade även en ökad tillväxt av hårsäckarna
hos de djur som behandlades med emuolja.
Senare tester på äldre människor (Dr. P. Pugliese, M.D., Pennsylvania 1997) visade att hudtjockleken ökade även på mänsklig hud.
Exakt vad det är som ger emuoljan dess unika egenskaper vet man alltså inte säkert. Det vi känner till är, bortsett från våra egna erfarenheter,
alla de vittnesmål från nöjda användare av emuoljeprodukter som vi fått oss tillhanda under årens lopp.