lördag 22 januari 2022
img0

Produktflik

Vårt produktsortiment vänder sig både till människor och djur!

Som vi alla är medvetna om är även vi människor djur med det är ju så att det råder vissa regler för hur produkter skall hanteras inom djurindustrin och andra för människisidan tex. måste EMU-olja raffineras i en högre temperatur för att få annvändas till människor antingen direkt på huden eller som en ingående komponent i en salva eller lotion.
Vi har därför valt at hålla isär produkterna för människor respektive djur - därmed inte sagt att produkter för respektive grupp är farlig för den andra målgruppen...